چاپ

مقایسه نماهای سنتی و مدرن رایج

 

    مشخصه و نام نما   
سنگ
کامپوزیت
چوب ترمو
شیشه

وزن تقریبی هرمترمربع

80-90 کیلوگرم

15 کیلوگرم

20 کیلوگرم

40-50 کیلوگرم

سرعت اجرا

پایین

بالا

متوسط

متوسط

تنوع رنگ و طرح

تنوع محدود

تنوع طرح زیاد

تنوع محدود

تنوع محدود

قابلیت اجرا در ارتفاع

-

قابل اجرا در ارتفاع

-

قابل اجرا در ارتفاع

عایق گرما،سرما

-

دارد

-

دارد

عایق صوتی

-

کمی

-

دارد

مقاومت در برابر زلزله - مقاوم مقاوم صرفا کرتین وال
مقاومت در برابر ضربه مقاوم کم - -
مقاومت در برابر آتش مقاوم مقاوم - کم
قیمت - - - -
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

 

مقایسه نماهای چوبی

    مشخصه و نام نما   
پانل HPL
کامپوزیت طرح چوب
چوب ترمو

وزن تقریبی هرمترمربع

20-30 کیلوگرم

15 کیلوگرم

20 کیلوگرم

سرعت اجرا

سرعت متوسط

سریع

نسبتاً سریع

 

مقاومت در برابر رطوبت

90%

100%

80%

 

تغییر حالت در زمان

کم

ندارد

دارد

عایق گرما،سرما

مقاوم

دارد

-

عایق صوتی

کم

کم

-

مقاومت در برابر زلزله مقاوم مقاوم مقاوم
مقاومت در برابر ضربه مقاوم کم -
مقاومت در برابر آتش - مقاوم -
زیبایی طبیعی ظاهر نسبتاً طبیعی مصنوعی کاملاً طبیعی
قیمت - - -
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر