مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

نمای کامپوزیت پروژه مسکونی مهرشهر

طراحی و اجرای نمایی مرکب از  کامپوزیت - سنگ  

 
 
نام پروژه: ساختمان مهرشهر 
 
کارفرما:  جناب آقای حبیبیان 
آدرس: مهرشهر بلوار شهرداری خیابان 210 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت 
متراژ : 400 متر مربع کامپوزیت 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا