مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

نمای کامپوزیت پروژه مسکونی پرچم

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت

 
 
نام پروژه: ساختمان پرچم 
 
کارفرما:  جناب آقای محمدبیگی 
آدرس: خیابان پرچم 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت 
متراژ : 250 متر مربع کامپوزیت 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا