پـروفیل STP

 

 
 رده فن آوری: Thermo-D
 کاربرد: دکوراسیون فضای داخلی و سونا
 گونه: کاج
بالا